กระจกไฟฟ้า กระจกเปลี่ยนสีได้ Smart Glass กระจกสุญญากาศ IGU Glass

กระจกไฟฟ้า กระจกเปลี่ยนสีได้ กระจกสุญญากาศ เพิ่มความเป็นส่วนตัว เพียงเสี้ยววินาที

นอกจาก TIF ฟิล์มไฟฟ้า, TIF กระจกไฟฟ้า และเรายังมี TIF Insulated Smart Glass หรือ กระจก IGU Smart Glass

เพิ่มประสิทธิภาพในการกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้สูงที่สุด

จากการที่ความร้อนสามารถเข้าสู่ตัวอาคารได้ โดยการนำ พา แผ่ แต่ด้วย Inert Gas หรือก๊าซเฉื่อย ที่อยู่ในตัวกระจกสุญญากาศ ทำให้มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานแอร์ ไฟฟ้า ที่สำคัญ สามารถเปิดปิด ทึบใส ใสทึบ ได้ดีอีกด้วย

ความหนากระจก TIF Insulated Smart Glass เริ่มตั้งแต่ 27-35 mm.

เหมาะสำหรับ โรงแรม คอนโดมิเนียม บ้าน สำนักงาน ห้องประชุมต่างๆ SKylight, Skyroof, Skywalk


www.tifglass.com


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square