กระจกอัจฉริยะ ฟิล์มอัจฉริยะ โค้ง


กระจกอัจฉริยะ ฟิล์มอัจฉริยะ แบบโค้ง มีลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาครับ ว่า

"สามารถติดฟิล์มบนกระจกโค้งได้หรือไม่"

"แล้วอายุการใช้งานจะนานเหมือนแบบปกติหรือเปล่า"

และนี่ คือคำตอบของเราครับ

1. เราสามารถติดฟิล์มอัจฉริยะบนกระจกโค้งได้ครับ เพียงแต่เราจำเป็นจะต้องวัดความละเอียดของตัวกระจกโค้งให้มากเป็นพิเศษ เพราะองศาโค้งของกระจกสำคัญมาก และ เราต้องการให้ฟิล์มแนบติดกับกระจก 100% ครับ

2. อายุการใช้งานของฟิล์มอัจฉริยะบนกระจกโค้ง เหมือนและเท่ากับอายุการใช้งานของฟิล์มบนกระจกแบบปกติครับ เพราะลักษณะการทำงานเหมือนกันครับ


Featured Posts
Recent Posts