top of page

กระจกอัจฉริยะ ฟิล์มอัจฉริยะ FAQ


กระจกอัจฉริยะ ฟิล์มอัจฉริยะ Frequently Asked Question

1. กระจกอัจฉริยะ ฟิล์มอัจฉริยะ Thai Intelligent Film เป็น Know-how ของอเมริกา และ อังกฤษ ซึ่งมีมาตรฐานรับรอง ปลอดภัย 100% ลูกค้าจึงไว้ใจได้ในคุณภาพสินค้าของเราครับ

2. เรื่องการติดตั้ง เราจะติดตั้งโดยใช้หลักการสุญญากาศครับ เนื้อฟิล์มจะแนบติดกระจกเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเราจะเดินสายไฟต่อเข้ากับหม้อแปลงที่ซ่อนอยู่ในฝ้า โดยช่างผู้ชำนาญของ Thai Intelligent Film ครับ

3. ค่าความ Opaque ของฟิล์มจะเท่ากับ 98% ซึ่งไม่สามารถมองเห็นฝั่งตรงข้ามได้ (ตอนปิด) แต่จะมีแสงผ่านเข้ามาได้บางส่วน (กันความร้อนและ UV) แต่ไม่สามารถมองทะลุด้านตรงข้ามได้ ส่วนนี้ เป็นคุณสมบัติพิเศษของ Thai Intelligent Film ซึ่งช่วยในการประหยัดไฟภายในห้อง และยังช่วยลดอุณหภูมิจากภายนอกในเวลาเดียวกัน

4. การรับประกัน กระจกอัจฉริยะ ฟิล์มอัจฉริยะ TIF จะรับประกันตัวฟิล์มและหม้อแปลง ในส่วนที่เกิดจากการทำงานผิดปกติ หรือ ไม่ทำงาน ของตัวฟิล์มหรือหม้อแปลงเอง เท่านั้น ระยะเวลาการรับประกัน คือ 1 ปี แต่ลูกค้าสามารถซื้อประกันเพิ่มได้ครับ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ครับ

www.tifglass.com


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page