top of page

กระจกเปลี่ยนสี ฟิล์มเปลี่ยนสี


กระจกเปลี่ยนสี ฟิล์มเปลี่ยนสี เพียงปลายนิ้วสัมผัส เพียงกดสวิทซ์หรือรีโมตคอนโทรล เพิ่มความเป็นส่วนตัวเพียงเสี้ยววินาที เหมาะสำหรับห้องประชุม โรงแรม คอนโด บ้าน โรงงาน ทุกๆที่ๆต้องการความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ยังสามารถกัน UV และความร้อนได้มากกว่า 90% Thai Intelligent Film เรามีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

www.tifglass.com


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page