top of page

ฟิล์มไฟฟ้า กระจกเปลี่ยนสี ฟิล์มอัจฉริยะ Wifi Automation Smart Control


ฟิล์มไฟฟ้า กระจกเปลี่ยนสี ฟิล์มอัจฉริยะ Wifi Automation สามารถเปลี่ยนกระจกทึบใส ใสทึบ ได้เพียงเปลายนิ้วสัมผัส เช่น สวิทซ์ รวมถึง รีโมต คอนโทรล ไร้สาย ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย เวลาต้องการความเป็นส่วนตัว ทันทีทันใด

และ ณ ปัจจุบัน ระบบที่ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการควบคุม Smart Film ผ่าน Wifi และ 4G ได้ แม้ในขณะไม่อยู่ที่บ้าน ระบบ "Thai Intelligent Film Smart Control" ช่วยให้คุณผู้ใช้งาน สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่าน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าไฟ สามารถสั่งงานแม้ในขณะเราอยู๋ต่างประเทศ ก็ทำได้

เหมาะสำหรับ โรงแรม คอนโด ออฟฟิศ สถานที่ๆมีกระจกเยอะๆ

www.tifglass.com

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page