กระจกอัจฉริยะ กระจกเปลี่ยนสีได้ กระจกไฟฟ้า ฟิล์มอัจฉริยะ Smart Film Smart Glass


กระจกอัจฉริยะ กระจกเปลี่ยนสีได้ กระจกไฟฟ้า ฟิล์มอัจฉริยะ Smart Film Smart Glass เปลี่ยนกระจกจากทึบเป็นใส ใสเป็นทึบได้ สามารถควบคุมการทำงานผ่านรีโมตไร้สาย สวิทซ์ผนัง เพียงปลายนิ้วสัมผัส เพิ่มความเป็นส่วนตัวเพียงเสี้ยววินาที การดูแลรักษาง่าย ปัญหาเรื่องฝุ่นกวนใจน้อยลง ใสเหมือนกระจกติดฟิล์มกรองแสงบางๆ รวมทั้งยังทำเป็น Projector Screen ได้ดีอีกด้วย

www.tifglass.com

#wwwtifglasscom #กระจกอจฉรยะ #กระจกเปลยนส #ฟลมเปลยนส #ฟลมไฟฟา

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square