top of page

ฟิล์มไฟฟ้า ฟิล์มอัจฉริยะ กระจกเปลี่ยนสีได้ เพิ่มความเป็นส่วนตัว เพียงปลายนิ้วสัมผัส


เพียงปลายนิ้วสัมผัส Smart Glass Smart Film สามารถกั้นห้องประชุม กั้นห้องน้ำ ที่คอนโด โรงแรม เพิ่มและลดความเป็นส่วนตัว เพียงเสี้ยววินาที กินไฟต่ำ ต้านทานไฟฟ้าสูง ความสูงเกิน 5 เมตร มีอายุการใช้งานยาวนาน มั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้า และ บริการ

Project ที่เหมาะจะใช้ โรงแรม คอนโด ออฟฟิศ บ้าน โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ www.tifglass.com


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page