top of page

ฟิล์มกระจกไฟฟ้า กันความร้อน UV ประหยัดพลังงาน

ฟิล์มไฟฟ้า กระจกเปลี่ยนสีได้ TIF เป็นกระจกฝ้าไฟฟ้า ที่สามารถเปลี่ยนจากทึบเป็นใส ใสเป็นทึบได้ นอกจากสถานะ กระจกฝ้า กระจกขุ่นแล้ว ยังสามารถปรับเป็นใส เมื่อต้องการมองเห็นวิวด้านนอก หลักการทำงานคือใช้ ฟิล์ม pdlc เปลี่ยนหยดของเหลว ให้เรียงตัวเป็นเส้นตรง

นอกจากขุ่นเป็นใส ใสเป็นทึบแล้ว ยังสามารถกันแสง UV และความร้อน ได้มากกว่า 95% ทำให้อากาศภายในห้องเย็นขึ้น ลดการใช้พลังงานลง ประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้น ถึงแม้อายุการใช้งานจะน้อยกว่าใช้งานภายในนิดหน่อย แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวสำหรับการนำมาลดพลังงานที่เข้ามาภายในสถานที่ของเรา

ref. สนามบินสุวรรณภูมิ


https://www.tifglass.com/

https://www.facebook.com/ThaiIntelligentFilm


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page