top of page

กระจกอัจฉริยะ ฟิล์มอัจฉริยะ กระจกไฟฟ้า ฟิล์มไฟฟ้า


กระจกอัจฉริยะ กระจกเปลี่ยนสีฟิล์มอัจฉริยะ กระจกไฟฟ้า ฟิล์มไฟฟ้า สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่าน วันนี้เราขอนำเสนอผลงานการติดตั้งฟิล์มไฟฟ้า ที่สามารถเปลี่ยนกระจกจากทึบให้เป็นใส ใสเป็นทึบ ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส สามารถทำให้ห้องของคุณดูโปร่ง สบายตา รวมถึงทำให้ห้องมีความเป็นส่วนตัวได้ เพียงกดสวิทซ์ หรือ ใช้รีโมตคอนโทรล ด้วยนวัตกรรมเช่นนี้ ทำให้สถานทีของคุณดูโดดเด่น เป็นสง่า เพิ่มความหูหราให้กับสถานที่ของคุณ ดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

www.tifglass.com


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page